New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Studenckie prace naukowe
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy