Nowości
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność