New items
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne