Nowości
Nowoczesny trening funkcjonalny : trenuj efektywniej i zmniejsz ryzyko kontuzji. Filmy prezentujące 71 ćwiczeń na stronie www
Kompendium bhp. T. 1
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Komunikacja w kryzysie