New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji