New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Smoldering fires
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych