New items
Scientific Protocols for Fire Investigation
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu