New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną