New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa