New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze