New items
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne