New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3