Nowości
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami