New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Modelowanie organizacji dynamicznej
Essentials of Fire Fighting
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego