New items
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Katastrofy. 2,
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Digital Humanitarians : How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response