New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce