Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Terror\terroryzm : studium przypadku
Interna Harrisona. tom II
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki