New items
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty