New items
Ochrona własności intelektualnej
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego