New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Prawo urzędnicze