New items
Scientific Protocols for Fire Investigation
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej : opracowanie zbiorowe
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki