New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Digital Humanitarians : How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response
Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 1
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3