Nowości
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Poradnik służby BHP
Genetyka medyczna
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,