Nowości
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
zagrożenia