New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Trudne dialogi : rozmowy psychiatrów i psychoterapeutów z pacjentami
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
zagrożenia
Systemy zdrowotne : zrozumieć system