Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa