Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć