New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG