New items
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG