New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,