New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych
Wytrzymałość materiałów 1
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce