Nowości
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania