New items
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy