New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
W sieci
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy