New items
COVID-19 - pandemia naszych czasów
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce
Filozofia : szybki kurs dla każdego
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG