Nowości
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Podręcznik Survivalu
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,