Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,