New items
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Structural Fire Engineering
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy