New items
Komunikacja w kryzysie
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Pożary : kompendium wiedzy