New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji