New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi