Nowości
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Scientific Protocols for Fire Investigation
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce