New items
Próba generalna : strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej : listopad-grudzień 1981
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit
Structural Fire Engineering
Zarządzanie : wybrane kwestie
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu