New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka