New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik