New items
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym