New items
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Systemy fotowoltaiczne
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa