New items
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Teoria operacji specjalnych