Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej