Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Interna Harrisona. tom III
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Brak okładki
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych