New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9